Czáboczky Szabolcs

1994-ben születtem Szlovákia keleti “metropoliszában”, Rákóczi és Márai városában, Kassán. Alap- és középfokú tanulmányaimat is itt végeztem el a Márai Sándor MTNy Gimnázium és Alapiskola épületében. Utamat Budapesten folytattam az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán (ELTE BTK), ahol az alapképzésen történelmet és irodalomtudományt hallgattam, a mesterképzésen pedig a Művelődéstörténeti Tanszék egyik diákja voltam. Elsődlegesen a két világháború közötti csehszlovákiai kisebbségek történetével foglalkozok, jelenleg is az ELTE BTK történész-doktorandusza vagyok. Közösségi aktivitásomat a szlovákiai magyar Diákhálózatban fejtem ki főleg, ami három ország (Csehország, Szlovákia, Magyarország) felvidéki magyar egyetemista diákságát igyekszik összefogni. Továbbá a felvidéki magyar fiatalok legkedveltebb találkozóhelyén, a Gombaszögi Nyári Táborban önkénteskedek a Médiasátor egyik szerkesztőjeként. Tetteim motivációi több forrásból erednek, viszont az elsődleges az, hogy egy olyan kritikusan gondolkodó magyar társadalom részese szeretnék lenni, amelyet nem ugrasztanak egymásnak, nem szabdalnak szét pártpolitikai tényezők. Szorgalmazom, hogy a világ magyarságával megismertessem sajátos kisebbségi magyar kultúránk gazdag kincstárát, amiről sajnos – tapasztalataim alapján – hajlamosak vagyunk megfeledkezni. Hiszem, hogy a magyar öntudat nem a külsőségekben, a jelszavakban és a pártpolitikában rejlik, hanem a nyitottságban, Kazinczy, Kármán és Széchenyi intőjeleiben és magyar géniusz gazdagításában.